Kala Utsav 2020: Samagra Shiksha Karnataka (SSAC22589)

Kala Utsav,Gujarat (SSAC10652)

Kala Utsav 2016-17, Haryana (SSAC9160)